Project Description

עיצוב מתחם לירקות ופירות . ממוקם מתחת לגלריה .

על מנת להדגיש את המתחם , הוספתי פרוגולה מעץ היקפית. האווירה והקונספט שנבחר לנראות היה חקלאות.

מכיוון שהרווח של הקמעונאי על ירק הוא גבוה ,תוכנן אי ייחודי למכירת ירק בתפזורת.

המתקני הירקות והפירות הועתקו גם לחנות השניה בשדרות.

הפרוייקט בוצע עבור חברת בי-סמארט ריטייל בע”מ