Project Description

תכנון ועיצוב חנות 220 מ”ר לירקות ופירות ברעננה.

עיצוב מאתגר שהתחיל ממחסן פחים ישן .מתחילת העיצוב היה ברור שיש ללקוח צורך חנות יותר גדולה מהקיים .כדי למקסם את השטח ,

ניצלתי את השטח מחוץ החנות לתצוגה של ירקות וע”י יצירת כניסה רק מכיוון אחד למעשה הגדלתי את החנות ב80 מ”ר.

השתמשתי הצבע הכתום לצבוע את הקורות התומכות בתקרה – על מנת לתת אווירה חמה ומזמינה בחלל.

במתקני התצוגה שילבתי פסים צבעוניים בגווני הלוגו. המעטפת בוצעה מקורות עץ שאילהם הוספתי משפטי חוויה ומכירה.

תהליך העבודה כלל עיצוב ותכנון אדריכלי , אופן הולכת הלקוח , מיקום הקופות וחדרי השירות השונים .

עיצוב המתקני התצוגה ,מדפים נראות וחווית קנייה בכל החלל.