Project Description

כשמדובר בעיצוב קמעונאי צריך לשים לב לכל הדברים אפילו הקטנים.

לכן בעיצוב ושילוט המדפים בכניסה אל הניופארם,

המטרה היתה איחוד כל המותגים והמוצרים למחלקות ותתי מחלקות לצורך התמצאות קלה של הלקוח –

ובהכרח הגדלת המכירות במדפי הכניסה

הפרוייקט בוצע עבור חברת בי-סמארט ריטייל בע”מ