Project Description

אחד מפרויקטי עיצוב סופרמרקטים היה עיצוב מעטפת גרפית עבור רשת סופר טוב בחנות חדשה במודיעין

הלקוח קיבל מספר אפשרויות גרפיות בהדמייה בחנות החדשה על מנת לסייע לו לבצע את ההחלטה