Project Description

סטנד בשילוב מסך מגע , להצגת הייתרונות של עדשות למשקפיים של חברת שמיר

הסטנד מאפשר ללקוחות לקבל מידע רב במהירות ונגישות רבה, ומשרד קידמה וטכנולוגיה מתקדמת –

מה שתמיד תופס את עין הלקוחות ומעורר ביטחון ואמון במוצר