Project Description

קרביץ חיפשו דרך לחשוף לקהל הלקוחות את מגוון המוצרים הטכנולוגיים שהם מציעים , בנוסף לכלי הכתיבה המוכרים.

היה מדובר במתיחת פנים , שדרוג . ולא הקמת חנויות חדשות – כדי להוזיל את התקציב.

במחקר הראשוני גילינו כי הכתום המאופיין של קרביץ – נעלם מהחנויות כמעט לחלוטין – או שהפך להיות דומיננטי מדי.

היה צורך למצוא את המינון הנכון בין הצבעוניות השונה , ובתוך כך לשלב את העולם החדש כך שהלקוחות יכירו פנים חדשות של קרביץ.

התהליך כלל ניתוח של המוצרים הקיימים והעמדת המוצרים באופן שיחשוף את המוצרים הטכנולוגיים .

בתהליך עיצוב חנות פותחו ושופרו אזורים ספציפיים בחנות – כגון אזור הקופה שלא נתן מענה נכון למכירה.

ולבסוף שולבו דלפקים של מוצרי סלולר שייבלטו מהחנות החוצה.

הפרוייקט בוצע עבור דודי אביטל ,עיצוב ומיתוג לעסקים